Fake problem – Reaktion – Løsning

Nyhedsbrev

Fake problem – Reaktion – Løsning

Som evig regel viser astrologien og numerologien, hvad der sker i verden og hvad vi kan forvente i nær fremtid, dog med overraskelser, så vi stadig hæver vores bevidsthed med oplevelsen. Det har bare væltet ind non-stop med information, spørgsmål, råb om hjælp, vigtige opgaver osv. – men her kommer et kort overblik.

Det har været super udfordrende siden 2017. Det handler om Saturn og Pluto i Stenbukken. Pluto er diktatur og VIRUS, Saturn er regering og største udfordring såvel som frygtens og karmaens herre. Stenbukken er kontrol. Mix dem selv og se hvad der sker i verden.

Nu er Saturn heldigvis flyttet ind i Vandbæreren, som er frihed. Pluto er nu i konjunktion med Jupiter og Mars i Stenbukken. Jupiter er største gavnlige planet på himlen, men har ingen grænser, derfor er det op til OS, hvordan vi vælger at reagere på omstændighederne. Jupiter blæser alt ud af proportion, det være sig godt eller skidt – det er op til dig. Jupiter er også højere lærdom, så det er tiden nu at se sandheden om vores regering, og den er super mørk (Stenbukken). Deep State er ondeste ondskab og har deres hovedkvarter klar i København med kæmpe bunker under jorden – vi er derfor første land, hvori de vil indføre tvangsvaccinering og total frihedsberøvelse, som er mørke side af Saturn i Vandbæreren. Mars er ophøjet i Stenbukken og på fuld kraft aktiv. Mars er soldaten. Der er nu 50.000 tropper i gang i hele Europa i en såkaldt fælles NATO-øvelse!

Marts er 3. måned. 3 er mørkets yndlingstal. FEAR giver numerologisk 3 – 3D, hvorfor marts er ultimativ for at sprede frygt. April er 4. måned – hjemmet, fundamentet, forfædre og inkarnation, men også skæbne – 4D. Vi kan forvente at det paranormale begynder at blandes med 3D, vores synlige virkelighed. Katte er i 4D med et stort ego. Maj er 5. måned – der skulle vi gerne have nået 5D og skabt vores egen virkelighed af medfølelse, fred, glæde, kærlighed – se på hunde, de er 5D – ingen ego. Kun så du har lidt sammenligning at gå efter. Og så fremdeles kunne året meget vel forløbe. Jeg har ingen tvivl om, at vi vil se Aliens/ET’s i år eller i det mindste høre om dem, især i 7. måned. De fleste af disse synes nu primært lyse, hvilket er en stor ændring, for det har overvejende været mørke væsener siden især 2017. Men vær OBS!

I midt maj går både Saturn, Venus og Jupiter retrograd med hver 1 dag i mellem. Pluto retrograd slut april og Merkur også retrograd midt juni, så stor del af styrken går pludselig retrograd, hvilket kaster dig yderligere dybt ind i dig selv for at få vendt dine følelser og tanker til det positive. Venus retrograd er kendt for sine 40 nætter i ørkenen. Det er et kæmpe SKIFT i BEVIDSTHED, DIMENSION og TIDSLINJER – og præcis hvad 2020 præsenterer!

Pandemi er undtagelsestilstand og giver regeringen bemyndigelse til at vedtage fascistiske love uden vores stemme. Vi har ikke pandemi, men flere virusser i omløb, laboratorieskabt såvel som naturligt opstået – hele scenariet handler om at implementere One World Order – total kontrol over os alle – vi er som kvæg taget væk fra friheden på græsmarken og nu sat ind i hver sin bås, (tvangs)medicineret, (medie)fodret og behandlet præcis, som regeringen ønsker. Absolut IKKE, hvad VI ønsker. Spis frisk øko frugt og grøntsager samt D-vit og drik mindst 2 liter RENT vand hver dag. Sluk for wifi/mobil især om natten, så din krops immunforsvar styrkes. Det anbefales.

Deep State/regeringen laver fake problemet (bevidst iscenesat) og afventer så din reaktion på det (som er forudbestemt i forhold til mind-control og programmering via 3G, 4G og 5G, tv, aviser, symboler mv.) og når du så skriger om hjælp (giver din kraft til dem og deres beslutning), så kommer de straks med løsningen (tvangsvaccination, restriktive reguleringer mv.). Vaccination er dødsens. Således er mikro-chipping. Du bliver deres slave for evigt, og de slår dig ihjel, når det passer dem.

Deep State modellen, som vi hurtigst muligt skal erkende og eliminere: Problem – Reaktion – Løsning
Vores naturlige model, som vi hurtigst muligt skal implementere: Sandhed – Frihed – Sundhed

HALLO! Det handler altså om din REAKTION. Problem/virus bliver først brugbart for Deep State, når du reagerer. Det er dig, der gør det virkeligt. Hvis du ikke reagerer, så forsvinder problemet. Hvis du kræver sandheden, så aktiverer du din kraft til frihed og dermed sundhed.

Jamen, folk dør jo af CVirus. Ja, nogle få gør. Dødstallene siges at være alle, der er døde af hvad som helst. Dette er en vækkelse, et realitets-tjek, og det går faktisk ikke efter One World Orders plan, for vi ER ved at vækkes, og dette kunne de ikke forudse. De har teknologi til at forudse meget, men ikke alt. Det er vores chance. Og da 5G som er farlige AI (Artificial Intelligens) ikke er implementeret overalt endnu, så har vi stadig denne chance for at bruge vores egen hjerne og tanker. OBS! Du SKAL have styr på dine egne tanker og følelser nu, ellers overtager de, og det er desværre sandheden. Med én tanke kan du skabe en sygdom, med én tanke kan du gøre dig selv rask. Det er DIG, der skaber DIN virkelighed (øvelse nedenfor). Denne sande kendsgerning er folk kommet for langt væk fra i cyber-verdenen, som har distanceret os mere og mere fra os selv og hinanden. Nu er vi sendt ind i os selv for at huske, hvem vi er, nemlig skaberne af vores egen virkelighed. Og planeterne arbejder til vores fordel, men også til deres, hvis vi ikke tager vores kraft tilbage til os selv og vores virkelighed i egne hænder. Vi har uendeligt potentiale og det er sidste udkald nu for at gå ind i 5D, hvilket 5G tvinger os til for at overleve. Lyt – du kan næsten ikke høre forskel! 5D, 5G. 5G er 60 GHz, hvilket smadrer vores immunforsvar, hvorfor folk i områder, hvor 5G er antændt, bliver meget mere syge. 5G tvinger os nu til at tappe ind i vores højere selvs immunforsvar, som er fuldt tilgængeligt (øvelse nedenfor)

Det er ikke en Nato-øvelse, vi lige nu har i Europa, men masse-arrestationer af såkaldte Black Hats. Det er White Hats, som består af Trump, militæret/Alliancen, der er i krig med Black Hats (Illuminati, Deep State, Satanister, sex-traffic, human-traffic). White Hats HAR bedre intentioner end Black Hats – derfor er det klogt at satse på White Hats så at sige. Black Hats er ondeste ondskab, men White Hats er ikke blot paradis og opstigning. Det er bedre, men om de vinder, er OP TIL OS, for det kræver at VI TÆNKER POSITIVT – 5D LEVEVIS. Det tyder heldigvis på, at White Hats ”vinder”, men hvad er deres dagsorden, for de slukker ikke umiddelbart 5G, så der vil stadig være en meget sandsynlig overtagelse af vores hjerner. Det er som 2 kvægavlere i kamp om bestanden. Vi er stadig kvæg som helst skal producere. Hav dette i baghovedet. Derfor er denne tid med at frigøre vores sind, tanker og følelser og skabe vores egen sande virkelighed, hvor vi står i vores EGEN KRAFT, ALTAFGØRENDE. Og så har du i øvrigt INTET at frygte. Er Trump så den gode? Ja, det er han i og med, at han piller den vildeste ondskab ned. Hvis ikke, så var vi allerede dødsdømte slaver globalt. Nu har vi i det mindste en chance. Dog er der slanger omkring Trump, som misinformerer ham for deres egen magt og vindings skyld. Præcis som set ved andre gode præsidenter. De gør ALT for at hi-jacke ham, præcis som det skete med Obama. Trump har BRUG for vores hjælp til at se igennem løgnene. Det er afgørende for vores fremtid, at Trump ser sandheden. Følg ham på Twitter – kontakt ham.

Vi oplever gentagelsen af ​​Moses-dramaet lige nu. Tænk over, hvad der skete i filmen De ti bud. (Hollywood-stil selvfølgelig.) Moses gik til farao og sagde: "Lad mit folk gå, de vil være frie." Vil vi ikke også være fri for kontrol? Derefter døde mange mennesker i filmen, hvilket sker lige nu med virussen. Der ER mange, som ER forudbestemt at forlade planeten nu. Astrologien og numerologien viser, at der ikke findes tilfældigheder, ej heller dødsfald, som ikke er forudbestemt, men meget værre er det heller ikke.

En anden bibelsk profeti er, at floderne bliver røde, når Nibiru/Planet X nærmer sig os. Den er lige nu ved at nærme sig Jupiters bane. Dette er det røde oxid, der kommer ud af planeten. Floder overalt i verden bliver røde lige nu. Rødt er vrede og regnskabets time. Bibelen ser ud til at sætte tingene i rækkefølge efter, hvordan de vil ske. Først tales der om den mand, der står i det hellige land (USA), derefter sker den store trængsel (virus), og alle bliver bange for denne virus. Det er bestemt sket. Derefter siger det, at solen bliver mørkere, og månen ikke vil give sit lys. Det kunne være de mange vulkanudbrud, der er i gang, som giver støv i luften eller spaceships, der vil fylde hele luftrummet. Vi vil se! Dette ligner 1.-10. april, hvor 4 10 20 (10/4-20) = DJT - Donald J Trump. Planen kunne være, at vi globalt den dag får besked fra ham om, hvad der er sket i krigen mellem White & Black Hats, som alt sammen foregår primært i stilhed og mest under jorden UDEN mediedækning (kun Nato-øvelse!)

Lige efter det sker, siges der, at "tegnet på menneskets søn vil vise sig i himlen, og jordens folk vil glædes, fordi de vil se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og stor herlighed". Han sender sine engle med høje trompetlyde, og de vil samle de udvalgte fra den ene ende af himlen til den anden. Dette er, når vi flytter ind i den nye jord – 5D og derover. Her skal siges, at Blue Beam Projektet også er i fuld udrulning, hvor One World Order vil orkestrere holografiske billeder på himlen for at snyde os til at tro ufo’er og Alien invation er startet (frygt), Jesu 2. komme (One World Religion). Religion er programmering! Deep State gør alt for at styre befolkningen til at tro på det, de vil have for deres økonomiske vindings skyld, ligesom medierne gør. Derfor er Biblen her brugt som reference. Vær opmærksom på al deres symbolik og manipulation. Det gennemsyrer ALT nu.

Med så mange planeter i Stenbukken siden 12.-13. januar 2020, så er der kæmpe nedbrud af strukturer og regeringer, men også stort krav til os om indre struktur, disciplin, tålmodighed og udholdenhed. Det er, hvad Saturn, der styrer Stenbukken, kræver af os.

Da Mars trådte ind i Stenbukken d. 18. februar, aktiverede han Jupiter og aktiemarkedet begyndte at falde og falder stadig. Dette er så også, hvor det nye penge-system - Gesara kan komme ombord, som allerede er ved at overtage - One World Economy. Gesara skulle efter sigende være understøttet af guld (som er deponeret i Sydkina), så vi positivt set kommer tilbage til, at hver mønt har den værdi i guld, som står på den. Om det bliver helt godt eller skidt afhænger også af vores fokus. Ifølge Trump & White Hats så skal vi have retfærdighed og dermed nyt retssystem. Det sker ikke med de slanger, der fylder rummet omkring ham nu. Om vi får frigivet vores gæld eller de fordobler den – det er vippen. Måske noget helt tredje. Det vi kan gøre er at droppe offerbevidstheden og træde ind i sejrsbevidstheden og lede energien det rette sted hen.

Mars vil være i Stenbukken indtil slutningen af ​​marts, så indtil der vil den stadig aktivere Pluto og virus - derefter flytter Mars ind i Vandbæreren og slutter sig til Saturn. Dette vil være en helt anden energi, fordi Stenbukken jo styrer kontrol og Vandbæreren styrer frihed. Så vi vil bevæge os ud af kontrolenergien og begynde at manifestere frihed. April vil også være en meget intens måned, fordi solen vil være i vædderen, som styres af Mars indtil 20. april. Derefter flytter Solen ind i Tyrens tegn styret af Venus, og alt ændrer sig.

Det skal dog siges, at Pluto stadig vil befinde sig i Stenbukken et godt stykke tid endnu, indtil hele verdens styring stort set er ændret. Selv kineserne er begyndt at stille spørgsmålstegn ved deres kommunistiske styre efter de stakkels hårdt ramte provinser som Wuhan er blevet fuldstændig umenneskeligt negliceret. Saturn vil i sin retrograde periode bakke tilbage ind i Stenbukken d. 2. juli og igen danne konjunktion med Pluto, og så tager vi lige en ny bølge – stadig sammen med Jupiter, hvilket er godt, for gavnlig er han i videst muligt omfang, ikke mindst når det handler om at se sandheden og lære af oplevelsen. Saturn går så tilbage i Vandbæreren d. 18. december og laver fuld konjunktion med Jupiter på 0 grader d. 21/12 – Vinter Solhverv – BINGO – her indtræder vi Vandbærerens Tidsalder, og vi er nu i en helt ny dimension.

Så det er et ultimativt spændende år, hvor kun forandring kan forventes. Om det bliver godt eller skidt er helt op til os individuelt og dermed også kollektivt, så arbejd for det gode.

Light manifesterer energien af 11/2 i numerologien, og ordet dark manifesterer energien af 16/7, som er Tårnet ramt af lynet i Tarot. Tårnene er begyndt at falde. 2 + 7 = 9, og det er kærlighedens energi, som i sandhed er limen, der holder vores univers sammen. Derfor er kærlighed, hvad vi skal fokusere på, ikke blot til hinanden, men også vores små børn, der bærer paradis og opstigningsenergien i deres DNA, så det er tiden at snakke om feer, engle, enhjørninge …. 5D ligger naturligt i dem, så lad dem hjælpe dig ved, at du støtter dem.

Nedenfor er der links til hjælperedskaber af healing, beskyttelse af din hjerne via Iqubes, frekvenser til at booste dit immunforsvar, øvelse til skabelse af din nye virkelighed i 5D, pinealen, vigtig sundhed mv.

Jeg anbefaler, at følge mig på Facebook, hvor jeg deler relevante links til ovenstående.

Jeg er ligeledes ÅBEN for et zoom møde, hvor jeg efter bedste evne og viden vil besvare spørgsmål. Kontakt mig venligst, hvis du ønsker dette.

Savannah

Udgivet i Nyheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.