Omahara – Himlen på Jorden

Kraftfulde redskaber til opstigning!

Vækkelse af dit DNA's potentialer & lyslegemer er NU.

Omahara/Melchizedek giver dig alle nødvendige redskaber ved hånden til at gå vejen og forblive i 5. dimension af ren kærlighed og derudover, som en fuldt aktiveret mester i højere bevidstheds liv & lære. Det er også bevidstheden og fundamentet for succes i fremtidens fællesskaber.

Du genkendes på din frekvens, især i de højere dimensioner. Vid, at din iboende lysfrekvens tiltrækker det lige men modsatte af mørke - det er uundgåeligt, men med viden mestrer du det, og med disse redskaber sågar med største lethed og ynde. En lysets mester har mestret sit lige men modsatte af mørke. På sand opstigning vil du derfor altid møde udfordring af mørke/karma, som vi alle skal have frigivet nu - individuelt som kollektivt.

Der er kun én vej - fremad og opad, og det klares ved at gå indad. Det er Dharma - vejen, du er tiltænkt at gå i denne inkarnation, så holder du dig tilbage for at undgå mørkets konstante angreb, så skubber du blot dit formål foran dig og karma/lidelsen fortsætter. Vil du være fri, skal du gå i handling - først til din egen fordel og derefter for Jorden og alle følende væsener, samt universet.

Levende Gud Skaber har kaldt mig i tjeneste, som Melchizedek Mester. Jeg blev Master Facilitator ved Alton Kamadon i 2002. Nu deler jeg igen disse altafgørende redskaber til åndelig opstigning på Guds opfordring for at redde krop, sind og sjæl.

Læs Selvstudie og hvis det ræsonerer, så har du også hørt kaldet! Selvstudiet SKAL være grundigt læst INDEN start på Level 1.

Omahara giver dig redskaberne til på egen hånd at heale og konstant hæve din frekvens med daglig DNA-aktivering som meditation.

Omahara Level 1 aktiverer alle dine lyslegemer og DNA til 33. grad af I AM, Gud.
Omahara Level 2 aktiverer dit Buddha-sind af kærlig venlighed og medfølelse - gigantisk frigivelse af karma fra alle tidslinjer og dimensioner.
Omahara Level 3 aktiverer dig til No-Time, No-Space - en krop af flydende lys med 144 farvers fulde spektrums frekvens.
Omahara Level 4 aktiverer dig til 36. grad - fuld vektor bevidsthed, Guds bevidsthed.

Venligst læs indholdet under hvert Level, vel vidende, at disse redskaber går til bunds og i sandhed løfter dig til det lovede, hvis du gør arbejdet. Det er seriøst kraftfuldt og nærmest umuligt at beskrive i ord. Se derfor også testimonials!