Tankeformsrens

Dette er et uddrag af Omahara Level 1 - vil du vide mere, er der her et gratis selvstudie. Hvis det resonerer/kalder, så er vejen Omahara Level 1!

Levende Matter-Muon krystal lyscelle tankeformsrens er og vil fortsat være den yderst vigtigste fokuserede meditation og anbefales praktiseret hver dag for, at du har chancen for at opnå oplysthed hurtigt. Gennem regelmæssig praksis vil det guddommelige flow opretholde sig selv.

Det er en sand udrensning af alle uharmoniske tankeformer, mønstre og følelser fra alle niveauer og områder af den fysiske, mentale, følelsesmæssige og åndelige krop og i alle tidsrammer og dimensioner.

Det er en rensning af krop, sind (tale) og sjæl. Det er en frigivelse af alle negative energier og karma, der nogensinde er sket.

Opret en konstant strøm af denne tankeformsrens sammen med håndposition (se længere nede) og vejrtrækning af SO-HUM.

Matter er bølgemønstre, og Matterbølger bevæger sig hurtigere end lys. Muon er navnet på de lyspartikler, som falder frit gennem dimensionerne fra kilden.

Matter-Muon krystal lysceller er hellig geometri i formen af icosa-dodecahedrons, der ændrer sig til Photon Spektrum Molekyler, Meta-galaktisk Zona-Krystal Lysceller, Ultra-Lys Hexa-Krystal Lysceller og så til Akasha Aumni-Lys Aetheron Krystal Lysceller og så fremdeles.

For at forstå, hvor vigtige disse krystal lyscelleformer er, og hvad deres formål er, må du vide følgende. Det er den rene opmærksomhed på dem, som vil få det til at ske for dig. Og dette er vigtigt at forstå. Dem, som ikke er vidende om deres tilstedeværelse, vil ikke få gavn af dem.

Kvantemekanik fortæller os, at ethvert atom eller molekyle vil udsende photoner (bundter af lys), som et særligt sæt af frekvenser under et særligt sæt af betingelser. Enhver af disse specielle frekvenser kaldes en ”overgang” og frekvensen (eller bølgelængden), hvor denne overgang kan observeres, er forudsigeligt i kvantemekanikken.

Vi kan opleve intensiteten af photonstrømmen på forskellige frekvenser. Når mennesker ser optisk lys, korresponderer disse forskellige ”frekvenser” med forskellig farveopfattelser. Når et atom eller molekyle bevæger sig, udsender den en photon. Frekvensen af den photon vil ændres ved den proportionelle mængde af atomer eller molekylers hastighed med al respekt for iagttageren. Det betyder, at vi individuelt kun kan modtage, hvad vi opfatter, afhængig af vores frekvensniveau.

Gennem regelmæssig praksis med disse krystal lysceller vil det guddommelige flow og renselse blive fastholdt af sig selv.

 

Sid behageligt med dine hænder i hjerte mudra. Fold dine hænder naturligt. Dine foldede hænder forbinder meridianerne (energibanerne) i din krop. Lad dine pegefingre krydse, pegende i retning af din krop med fingerspidserne samlet - lad også dine tommelfingres spidser være samlet. Du har nu dannet et hjerte af ubetinget kærlighed.

Din venstre pegefinger repræsenterer hypofysekirtlen og højre side af hjernen. Din højre pegefinger repræsenterer pinealkirtlen og venstre side af din hjerne Tommelfingrene repræsenterer maskulin/feminin, yin/yang. Og venstre/højre side af kroppen.      Føl balancen!

 

Meditations opstart: Sid med hænderne i Hjerte Mudra, hold din ryg ret, kæber afslappet, mund let åben, og hovedet let foroverbøjet under hele meditationen. Øjnene vil typisk være lukkede.

Start med at lade et flow af gyldent lys strømme gennem dit kronechakra, gennem pineal, hypofyse og ud ved broen over din næse (3. øje). Skab nu en vedvarende strøm af holomatricer, hvori krystal lyscellerne er fastholdt i flowet gennem din hjerne (Flower of Life/Holomatrix til venstre, som holder alle geometriske former i sin struktur).

Når du føler din tankeformsrens med lyscelle krystallerne strømmer per automatik, følger du åndedrættet med SO på indånding gennem næsen og HUM på udånding gennem munden.

Når du har opnået en for dig behagelig stilhed i sindet med overnævnte redskaber, kan du starte med at synge dit valgte mantra og iøvrigt meditere på det af dig valgte billede eller andet fokus.

Du vil nu i den grad styrke dig selv og hele din proces til oplyst tilstand.