Mantra

Mantra sang

Buddhisme i praksis, og Vajrayana i særdeleshed, tror at gennem de tre faktorer af mantra, symbolske håndbevægelser og håndstilling kendt som mudra samt meditativ absorption, kan man virkeliggøre det sande resultat af Buddha-heden.
Mantra er fremsigelsen, udtrykket af essensen af ordene fra de udøvede guddommelige ritualer.
Mantra er essensen af bønner, som sikrer modtageligheden af den respektive guddommelige oplyste og forespørgslen og betydningen gennem den af en guddommelige påkaldte.
Det er det fælles sprog og broen mellem dig og det guddommelige.
Mantra er det mindeværdige slogan du chanter/messer til at få din forespørgsel hørt og svaret af din guddommelige frelser.
Derfor har chanting af mantra den samme betydning, som at recitere hele tekster eller afhandlinger af undervisning forbundet med din guddommelige frelser. Fremsigelse af sådanne mantras vil helt sikkert bringe velsignelser af det guddommelige meget hurtigere ind i dit liv og livet af dine kære.

Mantras indeholder i den grad skjulte nøgle indkodninger, som vil aktivere din DNA og bringe dig til en højere bevidsthed og potentiale.

”Man” i Sanskrit betyder sind, og ”tra” betyder at beskytte. Delt op i disse to segmenter, åbenbares den indre mening af redningen af ens sind fra opfattelsesevne, begreb og frygt.

Melodi i almindelighed har en iboende evne til at berolige det forstyrrede sind, og der ses hverken adskillelse i de tilhørernes sind, eller skabelse af nogen geografisk og racemæssig grænse.
Melodi er det eneste sprog, som kan glæde ørerne af både guddommelige væsener, mennesker, dyr og andre levende væsener. Det er den blødeste og mest beskedne måde at fremsætte et krav på til noget som helst område, lige fra huslig, social, politisk, økonomisk, åndeligt, spirituel eller verdslig natur.

For længe siden skabte guddommelige væsener volumener eller melodier til at hjælpe folk af forskellige mentale dispositioner. Melodi rejser hurtigere end bare talte ord, og efterlader en stærkere indvirkning i sindet på tilhørerne end normalt udtrykte ord. At tilføre mantra og bønner til melodi skaber et helligt køretøj gennem hvilket en vedblivende forbindelse til de guddommelige er sikret.

Man tror på at chante bønner i melodi og synge mantras i harmonier blev grundlagt på den tid af den oplyste Buddha, da disciplene anmodede Buddha at dreje hjulet af Dharma (Vejen af Buddhisme), ved at synge deres anmodninger. Der var engang en meget højtidelig munk og discipel af Buddha, hvis melodiøse stemme blev anmodet om i tide, af sine landsmænd, til at spørge Buddha om at undervise.

På lignende måde, genkalder det berømte symbol af Dharma hjulet flankeret ved et par bukke og dåer, som pryder roden af alle steder i Buddhistisk dyrkelse, det faktum, at som Buddha begyndte hans første undervisning – De fire ædle sandheder – blev alle dyrene tiltrukket af at lytte til hans melodiøse stemme.

Således har melodi altid haft en afgørende rolle i Buddhisme, være det sig at bede Buddha indtrængende om at undervise, eller at påkalde de oplyste guddommelige til at lytte til vores bønner og overøse os med deres velsignelser, eller at inspirere til at følge vejen vist af Buddha.

En af de største fordele ved at chante bønner i melodi er, at uanset hvilken overbevisning eller tro man holder fast ved, vil man altid blive bevæget til at lytte til budskabet, hvis det er båret af en melodiøs stemning.  Det er fordi musik er det eneste sprog, som enhver kan forstår, selv hvis du er analfabet. Derfor, i Buddhistiske Sutriske og Tantriske afhandlinger, anbefales forskellige typer af melodier til påkaldelse af de guddommelige oplyste afhængig af, hvilken type af velsignelser og fordele du søger.
Så storslåede er de store fordele af at anvende melodier til recitationen af mantras, at sådan en praksis har fortsat i mere end 2500 år.

Fordelene ved at chante mantraer

  • Ved at chante det én gang bliver fire negativiteter og fem kriminelle handlinger renset.
  • Ved at chante det syv gange bliver overtrædelserne begået gennem de sidste et-hundrede liv renset.
  • Ved at chante det enogtyve gange bliver overtrædelserne begået gennem de sidste et-hundrede kalpas (en eon) renset.
  • Ved at chante det 108 gange bliver overtrædelserne begået gennem de sidste fyrre tusinde kalpas (eoner) vasket bort.

Husk mantra er essensen af bøn, som sikrer modtageligheden af de respektive guddommelige oplyste, og forespørgslen samt betydningen gennem den af en guddommelig guddommelighed. Det er et fælles sprog og broen mellem dig og de guddommelige, broen mellem denne din verden og de højere guddommelige verdener. Ved at fremsige et mantra kalder du på den guddommelige respektive til at hjælpe dig. Det er en forespørgsel, som vil blive hørt og svaret af din guddommelige frelser. Messen af mantraer vil helt sikkert bringe guddommelige velsignelser meget hurtigere ind i dit liv og livet af dine kære.

GODT AT VIDE!

Hvis du påtænker at udskrive billederne og teksten fra denne side (uddrag fra Omahara/Melchizedek), venligst vær opmærksom på at det i særdeleshed er kraftfulde energier, og håndtér disse ting med største respekt for dit eget bedste. Der er nogle meget kraftfulde aspekter repræsenteret her, som jeg er guidet til at inkludere, idet vi alle må gøres klar til at møde disse ved enden af tidscyklus.

Jeg anbefaler, at hænge Buddha billeder op over øjenhøjde, idet disse er aspekter af dig selv og skal æres. Bedste placering er, så Buddhaen har overblikket over hele stedet, hvem der kommer og går, og vender ansigtet mod øst. Sid eller træd venligst ikke på nogen af billederne eller teksterne. Placér ej heller nogensinde en Buddha i køkken eller toilet/bad, da visdommen vil skylles ud i disse rum pga. deres funktion.

Komplet kortsæt kan findes i Shoppen!