Uendelige Levende Mesterkreative Symbol – DNA-aktivering

Dette er et uddrag af Omahara Level 1 - vil du vide mere, er der her et gratis selvstudie. Hvis det resonerer/kalder, så er vejen Omahara Level 1!

Uendelige Levende Mesterkreative Symbol
og aktivering af Gral Koder og Tvillingeflamme Kærligheden

Dette symbol har mange ekstremt kraftfulde formål, deraf navnet ”uendelige mesterkreative symbol”. Visualisér dig selv inden i dette symbol eller visualisér dette symbol omkring dig, så du er i centeret af denne 6-takkede uendelige stjerne. Uendelighedssymbolet på den nye Kristusenergi (kors), himlen på Jorden, den hellige gral og tvillingeflamme kærligheden. Symbolet bærer kraften til download og integration af blandt andet gralkoderne. Det vil accelerere dig fremad og opad ind i det rene hvidgyldne lys indefra og ud.

Symbolets beskrivelse:

De 5 elementers afbalancering repræsenteret i buerne af jord (forneden), ild (højre), luft (foroven), vand (venstre) og æter (i midten).

Alpha – Omega – et-hjerte chakrasystem med forbindelsen til Alpha (foroven), og Omega (forneden), holdt sammen i hjertets enhed.

Feminin – maskulin balance repræsenteret i buen af feminin (venstre) og maskulin (højre)

3D (foran dig) og 5D og opefter (bag dig), repræsenteret i buerne af det vandrette uendelighedssymbol foran og bag dig (ikke vist på tegningen) med centeret i dit hjerte, som konstant opløser alle dimensionale slør, så du ser sandheden med klarhed, såvel som tilpasser alle dine parallelle selv med dig i rent lys.

Uendelighedssymbolerne lodret og vandret har et tovejsrettet flow af flydende lys i farven guld, som konstant nærer og aktiverer hele processen og hjertets forvandling ind til et såkaldt hjerte af guld.

12-strenges uendelige super-DNA – 12x12 = 144 – uendelighed aktiveres nu fortsat ved den konstante energistrøm gennem hjertet.

Holomatrixen af kærlighed i rent hvidgyldent lys i midten, i centeret af dit hjerte er kernen, som holder det hele sammen. Dette holomatrix repræsenterer mesterkreativiteten i forløsning og tilførsel af energi i henhold til dine behov. Det vil spinde så hurtigt i begge retninger ved Levende Aumni-Lys hastighed, at det ligner en galakse (se billede). Ved at bruge din tankeintention spinder du holomatrixen mod uret forløsende alle problemer, blokeringer, uhensigtsmæssige følelser osv. fra alle tidligere liv, tidslinjer og dimensioner fra hele dit væsen. Du renser simpelthen alle vinduerne i din holomatrix, så nye muligheder kan vise sig og manifesteres. Efter forløsningen beordrer du holomatrixen at spinde med uret og nu fylde hele dit væsen op med det reneste lys og kærlighed fra kilden, som vil være din nye virkelighed. Grundlagt forløser du frygt og tilfører ubetinget kærlighed i stedet. Du vil først forløse og heale dig selv gennem dit hjerte bag fra, og du vil, når dette er fuldendt, begynde at forløse og heale alle andre. Og dette vil ske automatisk. Det vil opleves som dit hjertes ekspansion/udvidelse, hjerteflimmer og banken eller en slags ”boblen”. Der er intet at frygte. Det er i den grad guddommeligt, og en meget dyrebar gave fra Himlen til dig på Jorden. Et nyt redskab som kom til Jorden ved begyndelsen af 2008 og som er taget til i kraft siden da. Og hvorfor kommer dette så bag fra og gennem dit hjerte? Som forklaret under LevendeLevende Tid/Rum Kontinuum i selvstudiet, husker du måske, at de højere dimensioner kommer bagfra igennem dig, opløsende de lavere dimensionale verdener, som er det eneste sted hvor sygdom og andre problemer kan forekomme – det er forstærket af uendeligssymbolet foran og bag ved dig.

Der er 12 sjælegrupper forbundet med Jorden. Og i hver sjælegruppe er der en mester, som nu er fuldt aktiveret til at overbringe denne udsøgte nøgle af forløsning og healing til resten af menneskeheden. Først forløser og healer denne mester sig selv, og derefter går turen via den guddommelige plan til fuldt ud at frigive og heale 12 andre mestre i vedkommendes sjælegruppe, som så også er fuldt aktiveret med denne nøgle. De fortsætter så med deres selvforløsning og healing, for derefter at frigive og heale 12 andre osv. Det er en guddommelig pyramide effekt. Og denne spredes som løbeild. Denne gave fra Gudskilden er skabt for menneskehedens fulde frigørelse og healing, så Himlen kan manifestere sig på Jorden. Og når du har fuldendt frigivelsen, healingen og aktiveringen af de 12 andre mestre i din sjælegruppe, opnår du automatisk fuld oplysthed og bliver Kilden selv, dog stadig fysisk tilstede på Jorden, hvis det altså er din plan. Denne højere frie vilje er en ekstra gave fra Gud, for at træde ind i denne tjeneste for dig selv og menneskeheden. Den nuværende største guddommelige gerning udført med de mindste bestræbelser.

Ved aktivering af det Uendeligt Levende Mesterkreative Symbol (det hele) bringer du de 5 elementer (jord, ild, luft, vand og æter) i balance. Du aktiverer Alpha – Omega – Et-Hjerte Chakrasystemet. Du modtager og aktiverer Gral Koderne, og du aktiverer og bringer feminin-maskulin og tvillingeflammen kærligheden i balance, og du bringer alle aspekter af dig fra andre tidslinjer ind i en fusion med dig i lyset, da det er altafgørende for din styrke af lys at blive et med dig selv, så du kan matche dit eget lige men modsatte af mørke i denne verden af dualitet. Yderligere aktiverer du holomatrixen af kærlighed i rent hvidgyldent lys til helt automatisk at begynde at forløse og heale alt, som ikke tjener dit højeste gode mere, og tilføje alt det, du behøver for at nå oplyst tilstand i en fart og med lethed og ynde.

Den hellige gral

I 2007 blev vi bombarderet med energier fra Kilden, som gjorde os i stand til at modtage uendelighedskoderne. I 2008 var ”moden” gral koderne, svarende til Moses koderne, og i 2009 handler det om paradis koderne. I 2011 og 2012 løber vi ind i krystallinske koder og stjernekodetavlerne mv. i skabelsen af nuets tidslinje. Men for at du overhovedet kan få gavn af disse nuværende og såkaldt fremtidige kraftfulde dyrebare koder, er du nødt til at åbne dit hjerte og dit sind til et vist niveau af bevidsthed, for at kunne modtage disse nye fuldendende koder. Og det er nøglen, her repræsenteret som det uendelige levende mesterkreative symbol.

Den hellige gral er dig, og har altid været dig. Det er ikke noget uden for dig. Du er gralen, og for hver gang du kombinerer din viden med en oplevelse og kommer til en ny forståelse af livet selv, løfter du automatisk din bevidsthed og dit frekvensniveau. Du indser/opdager ganske enkelt dig selv, og du har taget endnu et trin mod fuldendelsen af dit selvmesterskab. Det er oplevelsen af Gud i alle aspekter. Når du har oplevet og forstået det hele, er du fuldt oplyst. Det er guddommeligt. Det er den hellige gral.

Du kan visualisere dig selv som gralen i formen af en kop eller nærmere en pokal (også set i tarot), hvor et nyt navn af Gud bliver indgraveret, hver gang en guddommelig lektie er lært, fordi du har genkendt, accepteret og integreret denne nye lære, dette nye aspekt af Gud. Hver gang du gør dette, får du et navn indgraveret på din pokal, en nøglekode, som er opnået ved integration. Mere viden er altså blevet kombineret med oplevelse, forstået og integreret, og du har opnået mere visdom. Denne visdom fylder pokalen op med det nye Kristus blod, hvor navnet på denne visdom, som en indkodning, er indgraveret på ydersiden af pokalen. Når alle lektierne er integreret, og alle navnene for Gud er indgraveret, er pokalen fuld.

Hele processen er i særdeleshed guddommelig. Det er modtagelsen af den hellige gral.

Gennem visualisering og aktivering modtager du koderne, som vil udløse dit DNA til endnu et kvantespring i bevidsthed, og hemmelighederne om den berømte hellige gral vil blive afsløret for dig, inden i dig. Det er modtagelsen af gral koderne. Og du bliver det nye Kristus væsen og en fuldstændig ny blodtype, så at sige. Du vil være blandt den nye type mennesker, som vil bo på den nye jordstjerne Gaia i 5. dimension.

Tvillingeflamme kærligheden

Blandt den største variation af historier på markedet finder vi den om Yeshua og Maria Magdalena (Miriam). Jeg kan ikke afsløre SANDHEDEN om denne på nuværende tidspunkt, da den guddommelige plan er, at lade alle individuelt finde den sandhed inden i sig selv, ved at bruge deres egen naturlige dømmekraft. Alle de forbandelser der er og stadig bliver pålagt disse historier og dets tilhængere, kan heller ikke afsløres af ganske samme grund. Forløsningen af al karma er på fuld kraft, og læren heraf er afgørende vigtig. Det er en vigtig proces, som først skal klares individuelt. Vi har alle både Yeshua og Miriam på cellehukommelsen, og vi har alle frøet til den nye Kristus energi i os. Vækkelsen deraf er vores egen rejse og brug af fri vilje. Når hele den såkaldte kritiske masse er blevet vækket, så vil SANDHEDEN om Yeshua og Magdalena blive afsløret.

Men essensen af historien kan afsløres. Denne var den guddommelige lære i, hvordan man løfter bevidstheden på denne planet, hvordan man forløser og healer sig selv, og hvor vigtigt det er, at finde kærligheden og balancen først i sig selv, og derefter alle andre. Denne guddommelige bevidsthed, healende kraft og tvillingeflamme kærligheden repræsenterede Yeshua og Miriam ved deres blotte tilstedeværelse og med maskulin/feminin balance og ubetinget levende frigjort kærlighed.

De rejste rundt over det meste af Jorden, sammen såvel som individuelt, og præsenterede denne guddommelige lærdom gennem undervisning og mirakel healinger. Og sammen især plantede de frøene af tvillingeflamme kærligheden ved deres rene tilstedeværelse. De plantede fundamentet for den nye Kristus energis komme, som er NU.

Ved visualisering og aktivering modtager du gral koderne og tvillingeflamme kærlighedens vækkelse inden i dig. Dette vil helt naturligt forstærke manifestationen af tvillingeflamme kærligheden i dit liv. Dette ønsker alle helt naturligt, som led i den guddommelige plan. Det er et individuelt såvel som kollektivt ønske og mål, at manifestere den såkaldte eneste ene, dit livs store kærlighed. Først finder du denne inden i dig, og derefter også uden for dig og så, som et par i balance, går I ind i Kilden, hvorfra I kom. Ved jeres kombinerede og forstærkede energier bliver dette med accelererende kraft og hastighed fremad og opad.  Dette er en vigtig del af den guddommelige plan skabende denne union af tvillingesjælene, og den nye kollektive enhedsbevidsthed af ren ubetinget kærlighed. Vid dog, at på denne rejse mod union skal du matche dit lige men modsatte af lys/mørke til enhver tid, og benytte din indre kraft til at få lyset til at vinde hele tiden. Tvillingeflamme kærligheden og den guddommelige partner er alt andet lige den roman, vi er programmeret med, dog ikke negativt (illusion) men positivt (sandhed).

Venligst ikke presse dette til manifestation, for det kan du ikke. Bare nyd processen. Det er om at være, ikke gøre. Som den vidunderlige medskaber du er, har du skabt tvillingeflamme kærligheden i dit liv mange gange. Du har bare ikke været i stand til at se eller tro på det. Og dette kan du stadig have svært ved. Bekymr dig ikke. Det er nemt, for du har allerede skabt det. Og når han eller hun er der, har du ingen tvivl overhovedet. Den kærlighed, som du da føler i dit hjerte, vil simpelthen være uden spørgsmål, også i et homoseksuelt forhold. Der er ingen separation. Skulle du have tvivl, så er det ikke ham eller hende. Er der ingen frø af tvivl, så kan det være ham eller hende. Og når det først er, så er der INTET at gøre, kun at være. Så enkelt er det.

Billeder brugt i denne meditation: 

Venstre - Flower of Life/Holomatrix i uendelige lag af chakra farver
Midten - Levende Gaia/Adonai Tempel & Opstigningsportal over og under omsluttende de 3 holomatricer roterende omkring dig med lysforbindelsen forbundet til din rygsøjle
Højre - Hjerte Mudra forbindende alle meridianer, yin/yang, feminine/maskuline & pineal/hypofyse

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderet i den guidede aktivering vil du chante følgende mantraer:

Jord:            Om ah hum lamho shutdi shutdi a a ah svaha (luminerer stolthed/hovmod)
Ild:               Om ah hum ramho shutdi shutdi a a ah svaha (luminerer jalousi)
Luft:            Om ah hum yamho shutdi shutdi a a ah svaha (luminerer had/vrede)
Vand:          Om ah hum bamho shutdi shutdi a a ah svaha (luminerer uvidenhed/ignorance)
Æter:          Om ah hum aeho shutdi shutdi a a ah svaha (luminerer grådighed)
and
Tayatha Om Bekandse Bekandse Maha Bekandse Radza Samundgate Soha - Det er Medicine Buddha’s forløsning og healing af smerte på alle planer, tidsrammer og dimensioner af dig.
Om Tare Tuttare Ture Soha - Det er Tara’s forløsning, healing og fjernelse af alle uhensigtsmæssige hindringer for dig.
Om Mani Padme Hum - Det er Avalokiteshvara’s, hjertebuddhas forløsning og healing, og du mærker nu freden, kærligheden og glæden sænke sig inden i dig.

Nyd den guidede meditation og din aktivering af din egen DNA - Bemærk, at Gud er Levende Uendelige Skaber Gud og Elohim og Engle er de godgørende af dem - Her som Mp3!