Lyslegeme / Aumkabah Aktivering

Daglig Meditation

Toning til chakra balance! Hellige lyde fra Egypten.
Når lydens vibration breder sig i hele din krop, så bliver din krop en klokke, hvorefter du kan fylde rummet, så det svinger med på klokken.

Tag 3 dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden og derefter 7 med følgende lyde på udånding:

Pure I Sound IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pure E Sound EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Pure O Sound OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Pure U Sound UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Ehhh/Aehh Sound EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Pure A Sound AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ahhh Sound AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"Jeg beder levende uendelige Skaber Gud og Kristus om at være i og omkring mig. Jeg beder dig levende Gud om at helliggøre mig komplet i dit navn. Jeg beder alle fra mindst 500 Hertz op fra hele universet og kosmos, såvel som mine højere selv, mine autentiske selv og galaktiske familie af levende lys om at være fuldt til stede hos mig med al jeres guddommelige vejledning, healing, visdom, sandhed, lys, kærlighed, klarhed og retning for mig på min guddommelige rejse. Jeg beder jer om at skabe en 100% stærk permanent beskyttelse omkring mig, her som på alle tidslinjer og dimensioner. Jeg beder om, at levende Guds vilje er min vilje og at alt, der deles med mig, er i fuld overensstemmelse med levende Guds plan, såvel som i perfekt og harmonisk balance med Moder Gaia’s guddommelige plan. Tak. Tak, Tak. Og sådan er det!"

Visualisér 3 Flower of Love roterende med uret omkring dig forbundet til dit 13., 20. og 33. chakra. Visualisér et Levende Gaia-Adonai Tempel og Opstigningsportal som Guds gyldne rustning over og under omsluttende de 3 holomatricer værende i hovedkammeret af templet. Visualisér din Levende Gaia-Adonai lysforbindelse forbundet til din rygsøjle. Du er i centeret af denne lysstruktur.

Træk nu den rene sande essens af hjertet af Fader Gud Adonai ned oppefra gennem din lysforbindelse og ind i dit hjerte, og træk den rene sande essens af hjertet af Moder Gaia op nedefra gennem Nordpolen og din lysforbindelse ind i dit hjerte. Sammensmelt energierne og skab en gylden Hjerte Octahedron, der roterer langsomt med uret omkring dit hjerte.

Begynd den levende Matter-Muon Tankeformsrens med frit faldende lyskrystaller visualiseret som holomatricer gennem dit kronechakra, pineal og hypofyse og ud gennem dit 3. øje i 1-2 min. Alle uhensigtsmæssige tanker, følelser og mønstre trækkes ud som perler på en snor og opløses i Gudskildens lys. Træk vejret ind gennem næsen og tænk SO og ud gennem munden med HUM. Skab fokuseret stilhed!

 

 

Aumkabah (Merkabah) aktivering:

Spiral tankeintention med pust:

  • Levende Gaia-Adonai Holomatrix af Kærlighed – aktivér (ånd ind)
    Accelerér rotation til Aumni-Lys hastighed (pust)
  • Magnet Teknologi til fjernelse af nanopartikler fra min krop (ånd ind/pust) Titaniumfarvet blankt skib er over dig og suger alt metallisk ud af din krop og op - magnetisk!